post@laftesmia.no

Om du vil ha meir informasjon:  

Mobiltelefon: 95 76 53 35

Postadresse: Laftesmia AS, Ringestadvegen 55, 2967  LOMEN

(org.nr. NO911947889MVA)

Eller du kan nytte e-postlenkja Ývst til venstre.